do góry

Ochrona danych

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: STUDIO MG Małgorzata Rozmysłowska z siedzibą Ligustrowa 10A, 03-995 Warszawa, PL, NIP: 1130174549, e-mail: malgorzata.rozmyslowska@gmail.com.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
  7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).